Gyaneshwarpuri.cz Mystickajoga.cz Hermitphoto.cz
Pekárna jeskyně - logo
Pekárna.
Jeskyně tří bizonů a pasoucích se koní.

Speleologický pokus v jeskyni Pekárna v roce 1994. Příspěvek k dějinám výzkumu lokality. Vize průniku koncovým závalem.ZDE


Video jeskyně Pekárna.

Jeskyně Pekárna
Namaloval pravěkou technologií Petr Niemec

Čtyři historické fotografie ze speleologického průzkumu v roce 1994.

Zdenek Foltýn vyváží sedimenty z jeskyně Pekárna.
Zalomení čelby horizontální sondy pod převis na 45 metru jeskyně Pekárna.
Speleohistorický klub Brno při průzkumu jeskyně Pekárna..

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT